Allan's info

stjerne-divider.jpg

Bliv opdateret her om seneste nyt fra Allan’s Dinér

Hvor der er vilje, er der vej(syn)!

Grusvejen Møllegade, der fører om til baggård/parkeringsplads til virksomheden Allan’s Dinér er en privat vej med vejret for i alt 4 parter; 3 virksomheder og 1 privatperson. I januar måned var der vejsyn.

1. henvendelse
I oktober 2014 blev Allan Jensen kontaktet af én af de 4 parter om eventuel asfaltering af grusvejen. Allan accepterede en betaling på 25% - og de øvrige parter skulle således også hver betale 25%. Forslaget blev forkastet, idet en af parterne var af den holdning, at Allan skulle betale størstedelen. Da Allan’s Dinér har betalt alt vedligehold af vejen de seneste 4 år, indvilgede han ikke i forslaget. 2 ud af de 3 øvrige parter mener dog selv også at have udført vedligehold, hvilket Allan Jensen ikke er enig i.

Anmodning om vejsyn
En af parterne tog derefter kontakt til kommunen med anmodning om vejsyn. I hendes begrundelse angiver hun bl.a., at grusvejen støver så meget, at det kommer på tænderne, når hun står i sin carport. Ligeledes bliver både cykler og vinduer støvet til af grusvejen, som for god ordens skyld skal nævnes, allerede var der, da huset blev købt. Herudover nævner hun øget trafik til Allan’s Dinér. I henhold til lovgivningen er der ingen begrænsninger på, hvor meget vejen må benyttes, når det handler om kørsel til og fra en virksomhed. Hun henviser til, at bilerne i stedet kan parkere på Nørregade ved butikken tilhørende Allan’s Dinér – og nævner i samme forbindelse, at Allan’s Dinér har modtaget LAG-midler, men at butikken er lukket. ”Hvad det har med sagen at gøre”, forstår Allan Jensen ikke. ”Måske er det bare Janteloven, der spiller ind i forhold til den kommentar”. Allan tilføjer, at butikken korrekt nok har været lukket i en periode, og at dette hovedsageligt skyldes travlhed i køkkenet, men også at der stadig ikke er fundet en løsning i forhold til arbejdskraft til butikken.

Vejsyn
7. januar i år blev der så afholdt vejsyn. Kommunen fremkom herefter med følgende fordelingsnøgle til betaling af vedlighold af grusvejen, som altså fortsat skulle bestå:

Allan’s Dinér: 37,5%
2 øvrige virksomheder hver: 25%
Privatperson: 12,5%

En fordeling Allan Jensen var ganske godt tilfreds med: ”Det var fair nok – og klart billigere for mig end hidtil”.

Løsning
Efter ca. 2 uger henvendte kommunen sig igen til Allan Jensen. Forespørgslen gik på, hvorvidt han ville være med til at asfaltere grusvejen i stedet. Allan Jensens svar var fortsat – som ved første henvendelse i oktober 2014 – at det ville han gerne, hvis de 4 parter skulle deles om regningen; altså betale hver 25%. Denne gang indvilgede alle. Et halvt år er altså gået med ingenting og spild af kommunens tid. Sagen kunne være løst allerede i oktober 2014.

Med positiv-kasketten på kan alle altså nu se frem til asfaltering af vejen den 17. juni – og ingen fremtidige udgifter til vedligehold af en grusvej. ”Alt i alt en god løsning”, slutter Allan Jensen.

Dagens "NY VEJ" ret
Allan’s Dinér håber meget på, at denne dato holder, idet virksomheden allerede dagen efter fejrer afslutning af sagen med en ”Dagens ’NY VEJ’ ret”. Menuen vil blive annonceret på Allan’s Dinérs facebookside senere.

Vist 6508 gange.